UBND huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh - Truyền hình năm 2016

Chiều ngày 17/3/2016, UBND huyện  Sơn Động tổ chức Hội nghị triển khai kế hoach xây dựng chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện năm 2016. Đồng chí Nguyễn Việt Ước, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Duy San, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện một số cơ quan, đơn vị trong huyện.

 

Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác tuyên truyền trên sóng Phát thanh- Truyền hình

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng, những năm qua UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong huyện thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên hệ thống Phát thanh, Truyền hình, bám sát chủ trương đường lối, kế hoạch định hướng tuyên truyền của Huyện ủy – UBND huyện, xây dựng các chuyên mục tuyên truyền theo từng lĩnh vực, cổ vũ động viên các tập thể, cá nhân  hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh phê phán những việc làm chưa tốt…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh -Truyền hình Sơn Động năm 2016; tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên đề; tăng thời lượng cũng như đổi mới, nội dung đa dạng phong phú, trong đó tập trung các mô hình kinh tế, hướng dẫn chuyển giao KH-KT chăm sóc cây trồng vật nuôi.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Ước, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh công tác tuyên truyền luôn là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hệ thống truyền thanh- truyền hình cơ sở đóng vai trò quan trọng tuyên truyền những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng chí yêu cầu, các cơ quan, đơn vị trong huyện tiếp tục có sự phối hợp với Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện tổ chức xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền sao cho phù hợp, hiệu quả nhất; đồng chí cũng yêu cầu Ban tuyên giáo Huyện ủy, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Phòng văn hóa thông tin huyện tập trung tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ, định hướng tuyên truyền cũng như bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tuyên truyền cho cán bộ Đài truyền thanh xã – thị trấn để công tác tuyên truyền trên hệ thống   truyền thanh truyền hình mang lại hiệu quả tốt nhất./.

Vi Thúy