Hội nghị báo cáo viên thông tin thời sự, chính sách

       Sáng ngày 30/5, Huyện ủy tổ chức hội nghị Báo cáo viên thông tin thời sự, chính sách cho các đồng chí Bí thư các Chi, Đảng bộ, TT Đảng ủy, cán bộ tuyên giáo xã, thị trấn, lãnh đạo chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Trưởng phó MTTQ các đoàn thể nhân dân, Cán bộ tuyên huấn (Quân sự, Công an) trong toàn huyện. Đồng chí Hoàng Mi Ca – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Hoàng Mi Ca phát biểu tại Hội nghị

       Hội nghị đã nghe Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XI và sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải dương-981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; kết quả Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc Vesak 2014 tổ chức tại Việt Nam; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về việc tăng cường đấu tranh âm mưu hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

       Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBMTTQ huyện đã triển khai Quyết định số 217 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và một số nội dụng quan trọng khác.

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Mi Ca - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội cần bám sát những nội dung kế hoạch, hướng dẫn của TW và Tỉnh ủy, Huyện ủy để triển khai thực hiện theo dúng kế hoạch đề ra, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương đơn vị, tạo sự thống nhất của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và phản biện xã hội. Đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng một cách sâu rộng có hiệu quả; Nắm chắc tình hình diễn biến trên biển Đông, thể hiện lòng yêu nước một các đúng đắn, không vi phạm luật pháp, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Xuân Thỏa