Đại hội Hội Luật gia huyện Sơn Động lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2019

      Hội Luật gia huyện Sơn Động vừa tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tới dự có đồng chí Phạm Xuân Anh – Phó chủ tịch TT Hội luật gia tỉnh Bắc Giang, đồng chí Hoàng Mi Ca – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Vi Hữu Mùi - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Việt Ước - Phó Chủ tịch TT UBND huyện.

Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

      Hội Luật gia huyện Sơn Động được thành lập theo Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang. Để tiến tới thành lập và đưa Hội Luật gia đi vào hoạt động, trong thời gian qua, Ban vận động thành lập Hội Luật gia huyện Sơn Động tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ về tôn chỉ, mục đích; phạm vi lĩnh vực, nguyên tắc tổ chức hoạt động; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội nên bước đầu đã kết nạp được 25 hội viên.

     Là một tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, Hội Luật gia huyện là thành viên của MTTQ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền địa phương. Hoạt động của Hội có vị trí quan trọng trong việc tăng cường pháp chế XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền, bảo vệ tự do, dân chủ của nhân dân...Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất phương hướng hoạt động của Hội Luật gia huyện nhiệm kỳ 2014-2019. Trong đó, Hội tập trung nhiệm vụ vào việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả tham gia ý kiến xây dựng pháp luật; tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống; tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân vùng sâu vùng xa. Đặc biệt với đặc thù nghề nghiệp của Hội, trong thời gian tới, Hội Luật gia huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, giải quyết kiến nghị, khiếu kiện của nhân dân thông qua tổ chức Hội.

Ban chấp hành Hội luật gia huyện Sơn Động

     Đại hội đã bầu 5 ông, bà vào Ban Chấp hành, ông Nguyễn Việt Ước - Phó Chủ tịch TT UBND huyện được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2014-2019./.

Xuân Thỏa