Chủ tịch UBND các cấp phải trực tiếp đối thoại dân chủ, công khai với nhân dân

Ngày 22/4/2014, Phó Thủ  tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến với 37 tỉnh, thành phố về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) tồn đọng, phức tạp, kéo dài nhằm đề ra các giải pháp xử lý dứt điểm các vụ việc này. Tại điểm cầu Bắc Giang, đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Lại Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bắc Giang.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong thời gian vừa  qua, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã  được các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt. Đến ngày 15/4/2014, Thanh tra Chính phủ đã giải quyết được 481/528 vụ việc, đạt 91,1%, còn 47/528 vụ việc chưa giải quyết xong. Các tỉnh, thành phố trong cả nước đã giải quyết được 315/1.386 vụ việc phức  tạp, tồn đọng kéo dài. Có 06 địa phương không có vụ việc phức tạp, kéo dài xảy ra là: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Ninh Thuận, Phú Yên.

Để thực hiện tốt công tác giải quyết KNTC, Thanh tra Chính phủ đã đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, hạn chế KNTC đông người, phức tạp, bảo đảm 

 an ninh, trật tự cho các cơ quan của Đảng, Nhà nước; các bộ, ngành, địa phương theo dõi, nắm chắc tình hình KNTC, chủ động, kịp thời giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, tránh để xảy ra tình trạng đông người, các điểm nóng, gây mất trật tự xã hội; UBND các tỉnh, thành phố cần phải tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất; Thanh tra Chính phủ và các cơ quan, bộ, ngành, địa phương  cần phải tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương công tác giải quyết KNTC của một số địa phương, không để xảy ra KNTC kéo dài. Đồng thời, chỉ rõ 

 những tồn tại, hạn chế trong giải quyết KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài tại một số địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, trong giải quyết KNTC một số nơi chưa thực sự đối thoại với dân, đùn đẩy vụ việc lên cấp trên, quá trình giải quyết chưa bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tổ chức 

 

 
 

 thực hiện tốt công tác tiếp công dân, hạn chế KNTC kéo dài, coi đây là nhiệm vụ chính trị, cấp bách cần giải quyết thường xuyên. Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp phải trực tiếp tiếp công dân, tổ chức các buổi đối thoại dân chủ, công khai với nhân dân, lắng nghe, giải quyết các vấn  đề mà nhân dân đặt ra theo đúng pháp luật, vận dụng linh hoạt pháp luật trên cơ sở có lý, có tình; làm tốt lịch tiếp công dân hàng tháng; giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong KNTC một cách hài hòa đúng quy định của Pháp luật nhằm giảm thiểu tối đa các vụ KNTC, tụ tập đông người, gây  mất trật tự xã hội./.

Nguồn: bacgiang.gov.vn