Phòng chống cúm gia cầm: Thông tin kịp thời, biện pháp quyết liệt

 

Về tình hình thông tin  dịch bệnh, Bộ trưởng Cao Đức Phát, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống cúm gia cầm quốc gia cũng yêu cầu các địa phương có báo cáo hàng tuần tới Ban chỉ đạo. Còn người dân và công luận sẽ được cập nhật thông tin hàng giờ qua trang web của Cục Thú y, những thông tin này sẽ rất hữu ích để toàn dân nắm bắt  tình hình dịch bệnh để có ứng phó phù hợp.

Chinhphu.vn