Người lao động được nghỉ một năm bao nhiêu ngày phép?

Họ tên: 
Trần Ngọc Nam
Email: 
namnam@gmail.com
Địa chỉ: 
TPBG - Bắc Giang
Câu hỏi: 

Xin hỏi: Công ty phải cho người lao động nghỉ phép một năm bao nhiêu ngày? Xin cảm ơn.

Lĩnh vực: 
Doanh Nghiệp