Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Sáng 29/7, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức  pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các báo cáo viên pháp luật Trung ương. Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị lần này là một trong những hoạt động 

 nhằm triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân”.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm tới pháp luật về phòng, chống tham 

 nhũng, từ việc hoàn thiện thể chế, triển khai thực hiện tới việc tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực này. Vì vậy, Thứ trưởng mong muốn thông qua Hội nghị này các học viên sẽ được củng cố, nâng cao kiến thức pháp luật, từ  đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho người dân và doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ giới thiệu chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng” và “Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và tình thình thực thi Công ước của Việt Nam trong  thời gian qua”. Với việc cung cấp cho học viên những kiến thức bổ ích, cập nhật, lớp tập huấn sẽ góp phần vào mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân hiệu  quả nhất.