Kế hoạch tổ chức cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Kế hoạch triển khai  Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2013, ngày 16/7/2013, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng” đã ban hành Kế hoạch số 5403/KH – BTC tổ chức cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Theo Kế hoạch:

Đối tượng thi: Các Bộ 

, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mỗi cơ quan này xây dựng, lựa chọn và gửi 01 đến 02 tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới hình thức đĩa DVD để tham dự  Cuộc thi.

Các tiểu phẩm dự thi có nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng; động viên cán bộ, công chức 

 , viên chức và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng; biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; lên án, phê phán các hành vi tham nhũng.

Hình thức thi: Tiểu phẩm dự thi thuộc thể loại tiểu phẩm truyền hình được thể hiện 

 dưới dạng Video Clip (có cốt chuyện, kịch bản gắn với tình huống, xử lý tình huống, có nhân vật, bối cảnh đời thường, không phải là tiểu phẩm được biểu diễn, ghi hình trên sân khấu…). Thời lượng mỗi tiểu phẩm: từ 07 phút đến 15 phút.

Yêu cầu: Tiểu phẩm dự thi chưa gửi 

 tham gia các cuộc thi nào khác. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng khi phát hiện có vi phạm bản quyền theo quy định của pháp luật. Sau cuộc thi, các tiểu phẩm dự thi được sử dụng rộng rãi để phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới mọi hình thức trên phạm vi toàn quốc.

Thời gian gửi tiểu phẩm dự thi chậm nhất là ngày 

 30/10/2013 (tính theo dấu bưu điện).

Tiếp nhận tiểu phẩm dự thi: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

 

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào tháng 12/2013 tại thành phố Hà Nội.

Giải thưởng, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 08 giải   khuyến khích kèm theo Giấy chứng nhận, tiền thưởng cho các tiểu phẩm đạt giải tại cuộc thi.