Chi đoàn Đài Truyền thanh - Truyền hình Sơn Động Đại hội lần thứ IX

Ngày 18/4, chi đoàn Đài Truyền thanh - Truyền hình Sơn Động (Bắc Giang)tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2019. Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2019 Chi đoàn Đài Xem tiếp

Đại hội công đoàn xã Quế Sơn, nhiệm kỳ 2017-2012

Ngày 22/5, Công đoàn cơ sở xã Quế Sơn tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022, dự Đại hội có lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, LĐLĐ huyện, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Xem tiếp