Lễ khánh thành nhà bia di tích chống thực dân Pháp

Ngày 15/3, xã Tuấn Đạo tổ chức Lễ khánh thành nhà bia ghi nhớ tội ác của Thực dân Pháp tại Hang Chiên – Khe Nương Dâu.Về dự có đồng chí Giáp Văn Tâm – Phó Chủ tịch UBND huyện, Xem tiếp