Phúc Thắng chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết rét đậm, rét hại gây ra cho đàn vật nuôi, ngay khi mùa đông đến, UBND xã Phúc thắng đã trú trọng công tác tuyên truyền và triển khai Xem tiếp