Đảng bộ xã Thạch Sơn: Triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày 14-1, Đảng bộ xã Thạch Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh chỉ đạo năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Toàn cảnh hội nghị Năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Huyện Xem tiếp